หน้าแรก
Services
DB ThaiLIS
DB มหาวิทยาลัยบอกรับ
DB มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About Library
Staff
Documents
KM Library
Gallery
Links
Administrator
จำนวนสมาชิก 2 คน
ผู้เข้าใช้วันนี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้สัปดาห์นี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้เดือนนี้ 0 คน
สมาชิกคนล่าสุด: korn
หน้าแรก arrow Documents arrow บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย ธนกร ช่อไม้ทอง   
เสาร์, 28 มิถุนายน 2008

เค้าโครงเรื่อง

 1. ความหมายของหัวเรื่อง
 2. การใช้บัญชีหัวเรื่อง
 3. ประโยชน์ของบัญชีหัวเรื่อง
 4. ลักษณะทั่วไปของหัวเรื่องจากบัญชีมาตรฐาน
 5. ความหมายและลักษณะของศัพท์สัมพันธ์
 6. การใช้หัวเรื่องค้นหาสารสนเทศทางออนไลน์

สาระสำคัญ

 1. หัวเรื่อง คือ คำหรือวลีหรือเรื่องเฉพาะต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อเรื่องของหนังสือแต่ละเล่ม
 2. การใช้บัญชีหัวเรื่องบรรณารักษ์ผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดหมวดหมู่เป็นผู้เลือกคำหรือวลีจากหนังสือหัวเรื่องที่ทำขึ้นอย่างมีมาตรฐานเรียกว่า บัญชีหัวเรื่อง
 3. บัญชีหัวเรื่องมีประโยชน์ในการช่วยเลือกคำหรือวลีที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นคำค้นหาสารสนเทศ จากบัตรรายการประเภทบัตรเรื่อง อีกทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของหัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อยของเรื่องหนึ่ง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
 4. ลักษณะทั่วไปของหัวเรื่องจากบัญชีมาตรฐาน ประกอบด้วย
  1. หัวเรื่องใหญ่ เป็นคำนาม คำเดียว คำผสมและกลุ่มคำ
  2. หัวเรื่องย่อย เป็นคำหรือวลีที่ขยายหัวเรื่องใหญ่ให้เห็นชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจง
  3. รายการโยง เป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงให้ทราบว่าคำหรือวลีที่ตามมาใช้เป็นหัวเรื่องได้หรือไม่ และหรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้เคียงกับเนื้อหามากน้อยเพียงใด
  4. หัวเรื่องแต่ละรายการ จัดเรียงไว้ตามลำดับอักษร เริ่มจากหัวเรื่องใหญ่ คำอธิบายการใช้และรายการโยง
 5. ศัพท์สัมพันธ์ คือ คำ กลุ่มคำ หรือวลีที่รวบรวมจากเอกสารและศัพท์ที่บรรณารักษ์และนักวิชาการบัญญัติขึ้นเอง ศัพท์สัมพันธ์เป็นศัพท์ควบคุมเช่นเดียวกับบัญชีหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์มีลักษณะแตกต่างจากหัวเรื่อง เนื่องจากหัวเรื่องอาจกลับคำโดยเรียงคำใหม่ ส่วนศัพท์สัมพันธ์ไม่มีการเรียงสลับคำ นอกจากนี้ศัพท์สัมพันธ์ยังมีคำอธิบายขอบเขต โดยเริ่มจากคำที่มีความหมายกว้างกว่า แสดงความสัมพันธ์กับศัพท์ที่มีความหมายแคบกว่า และโยงศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน
 6. การใช้หัวเรื่องค้นหาสารสนเทศทางออนไลน์ ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม ฐานข้อมูล และการค้นหาสารสนเทศ ในระบบเครือข่าย เช่น World Wide Web (www)

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

เมื่อเรียนบทที่ 8 จบแล้วนักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายความหมายของหัวเรื่องได้
 2. ใช้บัญชีหัวเรื่องได้
 3. บอกประโยชน์ของหัวเรื่องบัญชีได้
 4. อธิบายลักษณะทั่วไปของหัวเรื่องได้
 5. อธิบายถึงความหมายและลักษณะของศัพท์สัมพันธ์ได้
 6. ใช้หัวเรื่องค้นหาสารสนเทศทางออนไลน์

เอกสารฉบับเต็ม http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/IS101/Chapter08.pdf 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 28 มิถุนายน 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
0 queries executed