หน้าแรก
Services
DB ThaiLIS
DB มหาวิทยาลัยบอกรับ
DB มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About Library
Staff
Documents
KM Library
Gallery
Links
Administrator
จำนวนสมาชิก 2 คน
ผู้เข้าใช้วันนี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้สัปดาห์นี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้เดือนนี้ 0 คน
สมาชิกคนล่าสุด: korn
หน้าแรก arrow Documents arrow บทที่ 10 การทำรายงาน
บทที่ 10 การทำรายงาน พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย ธนกร ช่อไม้ทอง   
เสาร์, 28 มิถุนายน 2008

เค้าโครงเรื่อง

 1. ความหมายของรายงาน
 2. ประเภทของรายงาน
 3. วัตถุประสงค์ของการทำรายงาน
 4. ขั้นตอนการทำรายงาน

สาระสำคัญ

 1. การทำรายงานเป็นการแสวงหาความรู้แล้วนำมารวบรวมอย่างมีระเบียบแบบแผนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลของการศึกษาค้นคว้า พร้อมการวิเคราะห์และการเสนอแนะ
 2. รายงานมีหลายประเภท ได้แก่ รายงานทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ รายงานประจำวิชา วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
 3. ขั้นตอนการทำรายงานประกอบด้วย การกำหนดเรื่อง การสำรวจข้อมูล การทำบัตรบรรณานุกรม การจดบันทึก การวางโครงเรื่อง และการเรียบเรียงเนื้อหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนบทที่  10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

 1. เข้าใจความหมายและจุดประสงค์ของการทำรายงาน
 2. จำแนกรายงานประเภทต่าง ๆ ได้
 3. เขียนรายงานประจำวิชาได้อย่างถูกวิธี และถูกต้องตามรูปแบบ
 4. ใช้ระเบียบวิธีการทำรายงานขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การทำรายงานขั้นสูงต่อไปได้อย่างถูกต้อง

เอกสารฉบับเต็ม อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 28 มิถุนายน 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
0 queries executed